تائودش كانتور

تادئوش کانتور ( ۶ آوریل ۱۹۱۵ – ۸ دسامبر ۱۹۹۰) کارگردان نمایش اهل لهستان بود. آثار : اتاق محقر خیال من