بختیار علی

(زادهٔ ۱۹۶۰ میلادی در سلیمانیه) از رمان‌نویسان، شاعران و مقاله‌نویسان فعال معاصر کرد عراق است. آثار:داعش خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی غروب پروانه