بابك احمدي

بابک احمدی (زادهٔ ۱۳۲۷ در تهران) نویسنده، مؤلف، مترجم، منتقد هنری و پژوهشگر ایرانی است. آثار وی از متون پرفروش در بازار کتاب‌های فلسفی ایران است و بیشتر آن‌ها را نشر مرکز چاپ می‌کند. آثار: آفرینش و آزادی، جستارهای هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی از نشانه‌های تصویری تا متن امید بازیافته، سینمای آندری تارکوفسکی باد هر جا بخواهد می‌وزد، اندیشه‌ها و فیلم‌های روبر برسون تصاویر دنیای خیالی، مقاله‌هایی دربارهٔ سینما