تماس با ما

  • آدرس:‌ استان مركزی ،شهرستان زرنديه ،شهر زاويه،خيابان امام خمينی ،كوچه شهيد صاحبعلی سرخيل، پلاك 34 طبقه اول
  • کدپستی: 3944134516
  • شماره همراه: 8134134-0935 /// 5264551-0864
  • ای‌میل: info@banasher.com