لبخند انار

لبخند انار

نویسنده:

ناشر: معین
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 16
  • شابک: 9789645643599
  • تعداد صفحه: 187
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

مرد بلند قد، ميانه سال با موهاي جو گندمي ، دستهايش را پيش آورده بود، و آنها را به جماعت نشان مي داد: باور كنيد هنوز كف دستهايم مي سوزد. بعد از سي و چهار سال هنوز سوزش ضربه تركه هايش را به كف دست و پاهايم حس مي كنم. اما امروز هر چه دارم از او دارم. امشب مي خواهيم از او حرف بزنيم و مثل آن سالها به كودكي و نوجواني بر گرديم. نه فقط با حرف بلكه با گوشت و پوستمان آن دوران زنده كنيم. اول البته حرف و دست آخر عمل. امشب تعدادي از شاگردانش و معلميني كه با او همكاري مي كرده اند و همينطور مش عبد الله خدمتگزار مهربان مدرسه اي كه سي سال در كنار او بود اينجا هستند. ....

42,000 تومان
خرید