سیطره جنس

سیطره جنس

نویسنده:

ناشر: نی
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 6
  • شابک: 9789641851189
  • تعداد صفحه: 207
  • وزن: 240 گرم
  • وضعیت: موجود

فمینیسم جنبشی اجتماعی بوده که در جست‌وجوی پشتوانه‌های فلسفی، به مکاتب مختلفی رو آورده است. لیبرالیسم در عصر روشنگری، رمانتیسم در قرن نوزدهم، اگزیستانسیالیسم در نیمه قرن بیستم، و چپ نو در دهه‌های شصت و هفتاد. کتاب حاضر در پی توضیح چگونگی اتکای فمینیسم به این مکاتب و نیز در پی پاسخ این پرسش است که تا چه حد اعتبار و کارآمدی و پایایی گرایش‌های مختلف زنانه‌نگری متناسب با اعتبار و کارآمدی و پایایی مکاتبی است که پشتوانه فلسفی آن بوده‌اند.

28,000 تومان
24,360 تومان
خرید