خرد و خشونت

خرد و خشونت

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 1
  • شابک: 9789642132928
  • تعداد صفحه: 184
  • وزن: 214 گرم
  • وضعیت: موجود

خرد و خشونت مقدمه ای است بر بزرگ ترین آثار متاخر ژان پل سارتر. کتاب ، که سارتر شخصا آن را تایید کرده، راهنمای جامع و دقیقی بر این آثار است. زندگینامه ی مشهور سارتر درباره ژان ژنه، نمایش نامه نویس عصیانگر ترکیب منسجمی از زندگینامه، نقد ادبی، و فلسفه است، جستجوی روش و نقد عقل دیالکتیکی ترکیبی از اگزیستانسیالیسم سارتر و مارکسیسم اومانیستی او هستند. خرد و خشونت هر یک از این آثار را در جایگاه خود تلخیص و تفسیر می کند و سرنخی از دوره ای سرنوشت ساز در کارنامه ی سارتر و تاریخ فلسفه قرن بیستم به دست می دهد.

14,500 تومان
12,615 تومان
خرید