کوله بار یک عشق مادرزاد

کوله بار یک عشق مادرزاد

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مروارید
دسته‌بندی: شعر
  • تاریخ نشر: 87
  • چاپ: 1
  • شابک: 9789648838954
  • تعداد صفحه: 144
  • وزن: 180 گرم
  • وضعیت: موجود

پشیو عشق به انسان و عشق به خاک (موطن) را در دو کفه ی ترازو نهاده و هر دو را در اوجِ کلام و احساسِ شعرش برجسته کرده کرده است.وی شاعری صادق متعهّد به ملّت است و به مخاطبینش بسیار ارج می نهد. او همیشه در جنگ با وضعیّت موجود بوده تا آن را بهبود بخشد. پشیو نگاههای رُمانتیکی، تشریح سایکولوژی، مشکلات روحی، عشق و مبارزه را در هم تنیده و مایه ی اشعارش را از آن گرفته است.

2,800 تومان
2,324 تومان
خرید