خوش شانس ها

خوش شانس ها

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مروارید
دسته‌بندی: شعر
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 2
  • شابک: 9789641913467
  • تعداد صفحه: 96
  • وزن: 128 گرم
  • وضعیت: موجود

شعر بوکوفسکی یکی از نمونه های تاثیر گذار پشت پا زدن به قواعد کلاسیک در سرایش شعر است که در شعر نسل بیت نمود بارزی یافته است در این نوع شعر که بهترین تبیین خود را در شعر منهای ساخت و ساز گینزبرگ یافته است اصل اساسی سرایش حسی است که در لحظه ی سرایش به سراغ شاعر میرود گینز برگ معتقد بود هرگونه حک و اصلاح پس از سرایش یک شعر به روح شعر آسیب میزند به این ترتیب بود که راه برای فهم و مقبولیت آثاری مانند شعرهای بوکوفسکی در ادبیات آمریکا باز شد.

18,000 تومان
14,940 تومان
خرید