بازاندیشی زبان فارسی

بازاندیشی زبان فارسی

نویسنده:

ناشر: مرکز
دسته‌بندی: ادبيات
  • تاریخ نشر: 98
  • چاپ: 9
  • شابک: 9789643052362
  • تعداد صفحه: 266
  • وزن: 208 گرم
  • وضعیت: موجود

آنچه در این مجموعه گردآمده است دستاورد حدود بیست سال اندیشه گری و پژوهش نویسنده ی آن است و کوششی است برای اندیشه ی تحلیل و منطقی و دور از احساساتی گری درباره ی زبان و خط فارسی .برخی از مقاله ها بیشتر به جنبه ی تاریخی و جامعه شناختی مسائل زبان فارسی می پردازند و مسئله ی زبان را در بستر بحران تاریخ و فرهنگ ما بررسی می کنند و برخی دیگر چاره جویی هایی هستند برای بازسازی و نوسازی زبان، زدودن کاستی های آن و به کار گرفتن سرمایه های آن تا بتواند از عهده ی بیان اندیشه ی علمی و فلسفی امروز برآید.

35,800 تومان
31,146 تومان
خرید