عشق صدر اعظم(گالینگور)

عشق صدر اعظم(گالینگور)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: گلریز
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 92
  • چاپ: 10
  • شابک: 9789645527059
  • تعداد صفحه: 700
  • وزن: 1100 گرم
  • وضعیت: ناموجود

این کتاب یک سرگذشت تاریخی جذاب، شیرین وبسیار مشغول کننده است که درباره اوضاع آن روز فرانسه و شخصیت هایی که در مقدمه این مقال، به اجمال، معرفی شدند صحبت می کند.از خلال داستانی شیرین به وقایع ربع دوم قرن هفدهم فرانسه، یعنی سالهای نخستین زمامداری کاردینال ریشلیو می پردازد. سالهایی که کاردینال دارد جای پای خود را محکم می کند، در حالیکه حریفان از هرسو در کمین اند تا او را به خاک افکنند، برکنارش سازند و اگر توانستند، او را به قتل برسانند، چون خطر او را با تمام ذرات وجود خود احساس می کنند. داستان تاریخی کاردینال دو ریشلیو صدراعظم مخوف تاریخ فرانسه و عشق وی به ملکه که سبب توطئه های بسیاری می گردد انسان وقتی یک نفر را دوست می دارد،در جستجوی مستندات و دلایلی است که خود را وادار به خدمتگذاری نسبت به او کند و بر عکس ، وقتی کسی را دوست نمی دارد، یا امیدش بدوستی یا عشق او مبدل به یاس می شود،دلایلی را می یابد تا این که وجدان خود را قانع نماید که عدم مساعدت وی نسبت به او ، امری منطقی و عادلانه می باشد

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده