چنین گفت زرتشت

چنین گفت زرتشت

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: جامی
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 18
  • شابک: 9789645620606
  • تعداد صفحه: 384
  • وزن: 500 گرم
  • وضعیت: موجود

در چنین گفت زرتشت محوری‌ترین دیدگاه فلسفی نیچه، یعنی انسان برتر و بازگشت تکرارپذیر و جاودانه مطرح شده است. زرتشت در این کتاب یک شخصیت نمادین است که نیچه از زبان او، که زبان شاعرانه و پیامبرانه و حکیمانه است، معنا و ماهیت هستی و نسبت انسان را با آن از دیدگاه خود بازمی‌گوید. گذار از انسان به ابرانسان برای او یک معنای بنیادی هستی‌شناسی دارد که با کاویدن آن، معنای نسبت خدا و دین و اخلاق و فلسفه و علم و تمامی وجه معنوی انسان در این اثر طرح می‌شود.

95,000 تومان
78,850 تومان
خرید