چه کسی دنبال آقای هنرور می رود

چه کسی دنبال آقای هنرور می رود

نویسنده:

ناشر: قطره
دسته‌بندی: نمایشنامه
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786001196799
  • تعداد صفحه: 68
  • وزن: 100گرم
  • وضعیت: موجود

داود: (تلفني) آقاي کمال هنرور نويسنده است مي‌شناسي‌اش؟... رمان تازه‌اش را خواندي؟... مي‌خواهيم دعوتش کنيم بيايد اين‌جا... از کجا مي‌شناسمش؟ ما تو دانشکده هم‌کلاس بوديم... مي‌گفت نويسنده‌ها روح آزاد جهانند، نمي‌شود آن‌ها را خريد. اگر خودشان را بفروشند، کارشان تمام است... بچه‌ها خيلي خوشحالند که دارم دعوتش مي‌کنم. استاد مستوره هم از رمان آقاي هنرور تعريف کرده... طاهره: دختر‌کم چه ذوقي مي‌کرد. استادش اگر خبر شود آقاي هنرور دوست خانواده‌ي ماست و مي‌خواهيم دعوتش کنيم... از: متن نمايش‌نامه

4,500 تومان
3,600 تومان
خرید