شما عظیم 6-عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

شما عظیم 6-عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

نویسنده:

ناشر: بهارسبز
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 98
  • چاپ: 20
  • شابک: 9786005384000
  • تعداد صفحه: 203
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

خواجه عبدالکریم، خادم خاص شیخ ما ابوسعید بود. گفت: روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت‌های شیخ ما او را چیزی می‌نوشتم. چون پیش شیخ رسیدم پرسید که: چه کار می‌کردی؟ گفتم: درویشی حکایتی چند از شیخ خواست، آن را می‌نوشتم. گفت: ای عبدالکریم حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.

25,000 تومان
خرید