ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007683996
  • تعداد صفحه: 416
  • وزن: 550گرم
  • وضعیت: موجود

گیدنز در کتاب حاضر تلاش دارد چارچوبی جدید برای تحلیل مفهوم طبقه در جامعه ‏شناسی ارائه دهد. پرسش‏های اصلی مطرح شده در این کتاب عبار‏ت ‏اند از الف) چگونه طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی تبدیل می‏شوند؛ ب)چه روابط مشروط و متقابلی میان بوروکراسی و طبقه، قدرت اقتصادی و سیاسی، دولت و اقتصاد وجود دارد؟ روش گیدنز این است که تلاش دارد به این پرسش‏ها در طی ارزیابی انتقادی از نظریه‏های مارکس، وبر و منتقدان مارکس درباره طبقه، پاسخ دهد .وی مفهوم طبقه را طی همین مسیر انتقادی بازتعریف کرده و واقعیت تجربی ساختاریابی طبقاتی در کشورهای مختلف (هم سرمایه‏داری و هم سوسیالیسم دولتی) را با ارجاع خاص به مدل تحلیل خود، ارزیابی می‏کند؛ بنابراین هرفصل این کتاب حاوی مباحث بحث‏برانگیز و خردمندانه‏ای است که به نوبه خود نقدی دیگر را می‏طلبد. کتاب ساختار طبقاتیِ جوامع پیشرفته یکی از آثار مهم و برجسته و افزون بر این متنی درسی برای دانش‏پژوهان و دانشجویان رشتة جامعه‏شناسی است. گیدنز کماکان اصرار می‏ورزد که پژوهشگران معاصر درکی اشتباه از مفهوم طبقه داشته‏ اند و برای مسائل نظریة طبقه و نظریة سرمایه ‏داری صنعتی که درهم تنیده شد‏ه ‏اند تحلیلی اشتباه ارائه کرده ‏اند.

62,900 تومان
47,175 تومان
خرید