فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786004052009
  • تعداد صفحه: 514
  • وزن: 494 گرم
  • وضعیت: موجود

کتاب برای کسانی که می خواهند با فلسفه فرانسه در قرن بیستم اشنا شوند ، راهنمایی خوب است . دلیل عمده آن عبارت از این است که نویسنده کتاب ، رابرت ویکس ، نهایت سعی خود را کرده است که با زبانی در حد امکان ساده و فارغ از پیچیدگی های متون فلسفی ، ایده ها و روندهای اصلی حاکم بر تفکر فلسفی فرانسه در دوران معاصر را شرح دهد . در این راستا نویسنده کوشیده است در معرفی هر یک از متفکران ، ضمن برشمردن خاستگاه فکری و زمینه های تاریخی ایده های مطرح شده از سوی آنان با آوردن بریده هایی از آثار مهم آنان توصیفی رسا و روشن از مفاهیم طرح شده در آن ها به دست دهد و از این طریق راه را برای رمزگشایی از آن ها ، که بعضا بسیار پیچیده اند باز کند. خواننده در این کتاب با مکاتب گوناگون فلسفی که بر اندیشه فلسفی در فرانسه تاثیر گذار بوده اند از جمله سوررئالیسم اگزیستانسیالیسم ساختار گرایی پساساختارگرایی و پسامدرنیسم آشنا می شود.

55,000 تومان
45,650 تومان
خرید