بعد دیگر نمی توان خوابید

بعد دیگر نمی توان خوابید

نویسنده:

ناشر: چشمه
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786002292070
  • تعداد صفحه: 278
  • وزن: 400 گرم
  • وضعیت: موجود

در آخرین خوابی که از او دیدم کتابی را که بعد از مرگ نوشته بود می‌خواندم. به سرعت ورق می‌زدم، صحنه‌ها را درست می‌فهمیدم و همه‌چیز طبیعی بود. دوست داشتم باز هم بخوانم. اما به محض بیدار شدن حتا یک کلمه از آن‌چه خوانده بودم در یادم نماند چون انگار از جنسی که می‌شناختم نبود. کتابی که مردگان بنویسند این‌طور است، کلماتش روی کاغذ ثبت نمی‌شوند. نه کاغذ کاغذ است و نه قلم قلم، شاید روح مردگان ابزار دیگری برای نوشتن داشته باشد اما فقط حسرت ماند از تمام صحنه‌هایی که نوشته بود و یادم نبود چه بودند، حسرت این‌که شاید این داستان‌ها همان‌هایی بود که اگر نمی‌مرد قرار بود بنویسد اما دیگر نه راهی برای نوشتن‌شان بود و نه برای خواندن‌شان هیچ‌حسرتی از این عمیق‌تر نیست.

24,000 تومان
19,920 تومان
خرید