آخر زمان

آخر زمان

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786004051736
  • تعداد صفحه: 80
  • وزن: 88 گرم
  • وضعیت: موجود

نشانه های افول امپراطوری غرب ، این خطه از جهان ، هر روز بیش تر هویدا می شوند . دوران سیصد ساله اوج گیری و موج سواری سلطه محورانه سیاسی ، اقتصادی ، فناوری ، نظامی ، علمی و فرهنگی تمدن غربی از حدت و شدت سرعت می افتد . انسان ها ، نظریه ها ، جنبش ها ، ملت ها و کشور هایی در برابر این گونه تمدنی قد علم می کنند و زنگ خطر بیش از پیش هماهنگی را در مقام مقابله با تهدیدات زیستی ، آلودگی های ارتباطی ، خسارات انسانی ، نابودی های ارزشی به یاری سرمایه های مکشی ، دانش ها و رسانه های سفارشی ، موسسات و سازمان های فرمایشی و منازعات و جنگ های فرسایشی به صدا در می آورند. این زنگ خطر از دو سو به گوش غرب می رسد : از بیرون و از درون . این کتاب نمونه فرخنده و فرهیخته فریادی است که از درون و از گلوی خود غرب بیرون می آید : آخر زمان و به عبارت دقیق تر آخر زمان غرب.

11,500 تومان
خرید