ننه سرما

ننه سرما

نویسنده:

ناشر: نسل نواندیش
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 13
  • شابک: 9789645724601
  • تعداد صفحه: 400
  • وزن: 400گرم
  • وضعیت: موجود

قسمتي از متن كتاب:‌ تازه از كلاس اومده بودم بيرون و داشتم با دوستم حرف مي‌زدم كه يه‌مرتبه ديدمش! يه گوشه‌ي حياط دانشگاه ايستاده بود و داشت منو نگاه مي‌كرد! فهميدم مي‌خواد باهام صحبت كنه! با دوستم چند قدم راه رفتم و بعدش يه بهانه و ازش خداحافظي كردم و رفتم اون طرف حياط. اما تا نزديكش شدم، ديدم كه راه افتاد! فهميدم منظورش اينه كه بريم يه جاي خلوت! مثل هميشه! مجبوري دنبالش راه افتادم. همين‌جوري رفت و رفت تا رسيد به يكي از خيابوناي نزديك دانشگاه و پيچيد توش و كمي كه جلو رفت ايستاد. يه‌خرده بعد رسيدم بهش كه تا اومدم حرف بزنم گفت:«مي‌دونم! مي‌دونم! معذرت مي‌خوام! ببخشين اما دست خودم نيست!»

23,900 تومان
17,925 تومان
خرید