هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 38
  • شابک: 9786008812616
  • تعداد صفحه: 186
  • وزن: 200 گرم
  • وضعیت: موجود

این کتاب رنج‌های شما را به ابزار، زخم هایتان را به قدرت، و مشکلاتتان را به مشکلاتی معمولی تر تبدیل می‌کند. این پیشرفتی واقعی است. این کتاب را به چشم راهنمایی برای رنجهایتان بنگرید؛ راهنمایی برای چگونگی رنج کشیدن آسان‌تر و معنی‌دارتر. با شفقت و فروتنی بیش‌تر نگاهش کنید. این کتابی است درباره ی برداشتن قدم های سبک‌تربا وجود بارهای سنگین روی دوشتان، درباره ی آرامش بیش‌تردر برابربزرگ‌ترین ترس‌هایتان و خندیدن به اشک‌هایتان در همان حالی که از چشمتان سرازیر است. این کتاب به شما یاد نمی‌دهد چطوربه دست بیاورید یا بیندوزید، بلکه یاد می‌دهد چطور ببازید و رها کنید. به شما یاد می‌دهد چطور سیاهه ای از زندگی‌تان بسازید و همه چیز جز مهم ترین ها را خط بزنید. به شما یاد می‌دهد چشمانتان را ببندید و مطمئن باشید که می‌توانید خودتان را به پشت رها کنید، و اگر زمین خوردید اشکالی ندارد. به شما می‌آموزد که دغدغه های کم تری داشته باشید. به شما می‌آموزد که سعی نکنید.

62,000 تومان
51,460 تومان
خرید