شناسنامه به روایت دست(گفت و گویی با هوشنگ چالنگی)

شناسنامه به روایت دست(گفت و گویی با هوشنگ چالنگی)

نویسنده:

ناشر: مانیاهنر
دسته‌بندی: شعر
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786008975076
  • تعداد صفحه: 344
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

شناسنامه به روايت دست آئينه‌گرداني در برابر شاعري است با سري باران خورده در صاعقه و صبح... او كه خود ديگري است در ميان اهالي «شعر ديگر». انگيزه‌ي اين نشست‌ها و گفت‌و‌گوها با شاعر، دست‌ها و دوستي‌هايش بود.هر نگاه منتظرش به نقطه‌يي نامعلوم كه از پس سال‌هاي دورِ ابريِ گريان مي‌آمد. اين ميراث به جا مانده مرا به شاعر رساند. با او زمان‌نوردي‌ها كردم تا آنچه كه باعث شد او چهره از شهرت و شهر برگرداند و برود وُ برود را دريابم. مي‌گفت: مدتي كه كارهاي اعزام به سربازي‎‌اش را در تهران پيگير بود و به‌ناگاه دريافت كه دوستش از فرنگبرگشته، به خاطر آنكه با او به سربازي رود...از صبحي برايم سخن گفت كه جنازه‌ي دوست را در ايستگاه را‌ه‌آهن بدرقه كرد و خود به پشت خانه‌ي آن دوست رفت تا همسفرش شود! از كابين تلفني حرف زد كه در آن به شاعر مطرحدوران تماس گرفت و گفت: «براي شب شعر نم‌توانم بيايم!»... نه‌يي بلند به قامت عمر ادبي‌اش و به همان اندازه روشن كه دوست دوستي كرده بود. از سفر به هند وقتي گفت دريافتم كه بهرام اردبيلي بعد از او به آنجا رفته بود و رفته بود تا ديده‌هاي او را ببيند كه خود در ديده‌ي خود فرو افتاد.... در ظهر داغ تابستاني هنگامي كه شعر (در آستانه) را براي شخواندم يك‌باره بغضش تركيد و با چهره‌يي حيران بسان كودكي معصوم پرسيد: «چرا به شاملو نوبل ندادهاند!» چنين خصوصياتي‌ست كه مي‌توان او را (آيت صميميت) خواند.

35,000 تومان
28,350 تومان
خرید