تاریخ در ترازو(درباره تاریخ نگری و تاریخ نگاری)

تاریخ در ترازو(درباره تاریخ نگری و تاریخ نگاری)

نویسنده:

ناشر: امیرکبیر
دسته‌بندی: تاریخی
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 23
  • شابک: 9789640002384
  • تعداد صفحه: 323
  • وزن: 500گرم
  • وضعیت: موجود

مولف طرح موضوع تاريخ را با پرسش از فايده و تعيين قلمروهاي مطالعه و ابزارهايي كه در آن به‌كار گرفته مي‌شود آغاز كرده و ضمن بيان ديدگاه‌هاي مختلف مورخان، گوناگوني سبك‌ها و موضوعات تاريخ را تشريح مي‌كند و براي اين‌كار از مشهورترين وقايع تاريخي و اقوال معروف بزرگان بهره مي‌گيرد. در فصول پاياني مولف به مسائل مربوط به نقد و نقادي و شناخت منابع وارد شده و زواياي اين امر پرداخته است. اين اثر را مي‌توان در زمره نخستين آثاري دانست كه مولف در آن به دو شعبه اصلي فلسفه تاريخ يعني فلسفه نظري و فلسفه انتقادي پرداخته است. مولف در بخشي از كتاب به بررسي تاريخ و اسطوره مي‌پردازد و مي‌گويد:«در حقيقت، اساطير چنان با تاريخ آميختني است كه حتي در دوران تاريخ و اسطوره مي‌پردازد و مي‌گويد:«در حقيقت، اساطير چنان با تاريخ آميختني است كه حتي در دوران تاريخ احوال كساني چون اسكندر، شارلماني، سلطان محمود گهگاه در روايات عامه درون هاله‌اي از اساطير فرو مي‌رود».

18,500 تومان
15,725 تومان
خرید