دوازده داستان

دوازده داستان

نویسنده:

ناشر: نیلوفر
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 3
  • شابک: 9789644486611
  • تعداد صفحه: 266
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

روزی دوستی پرسید کدام یک از داستان‌هایت را بیشتر ازهمه دوست داری. گفتم نمی‌دانم.اما رفتم توی فکر. انتخاب سختی بود. تصمیم گرفتم از خیر جواب دادن به این پرسش مزاحم بگذرم،اما پرسش مزاحم ول کنم نبود؛ توی سرم می‌چرخید و وسوسه‌ام می‌کرد. حالا خودم بودم که می‌خواستم بدانم:کدام‌یک؟ به هر داستان که فکر می‌کردم، داستان دیگری خودش را جلو می‌انداخت و خودنمایی می‌کرد. شخصیت‌ها دورم را گرفته بودند و به یادم می‌آوردند که بیش از دیگران مستحق تایید و شناخت هستند.تعدادشان به تدریج زیاد می‌شد. به هم خبر داده بودند و همه‌شان می‌خواستند در این انتخاب شرکت کنند. حتی آقای الف که با صندلی چرخدار آمده بود. آن‌قدر پیر بود که با خودم گفتم:«ای خدا، این که به زودی خواهد مرد.»همچنان منتظر خانم نبوت بود و با نگاهی شماتت‌بار به چشمانم خیره شده بود. از اینکه فراموشش کرده بودم، خجالت کشیدم. به خودم گفتم:«در اولین فرصت می‌رم سراغش و اگه واقعا دلش می‌خواست برگرده ایران،برش می‌گردونم.» وقت انتخاب رسیده بود. کدام‌یک؟انتخاب یک داستان محال بود. «بهترین»وجود نداشت. تمام داستان‌ها به چشم من تار‌و‌پود سرنوشتی همگانی بودند. سرنوشت همه‌ی ما. یازده داستان را کنار گذاشته بودم که شنیدم کسی از دور داد می‌کشد:«صبر کنین ما هم رسیم.» خانم ‌ناز و خانم گرگه بودند که با چمدان‌های طناب‌پیچ و بقچه‌های رنگین از شهرستان رسیده بودند. با مشت و سقلمه راه خودشان را باز کردند و جلوتر از همه ایستادند. با انتخاب داستان‌«خانم‌ها»دوازده داستان تکمیل شد و دوازده عدد کاملی بود.

38,500 تومان
34,265 تومان
خرید