نیروی اراده

نیروی اراده

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مروارید
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 7
  • شابک: 9789648838428
  • تعداد صفحه: 384
  • وزن: 500 گرم
  • وضعیت: موجود

اراده نيروي نهفته‌ي بيكراني است كه در زيروبم زندگي شما وجود دارد. نيرويي كه مي‌تواند القاكننده‌ي آرامش و انرژي باشد و محدوديت‌ها را نابود سازد. پس به نيرويي كه شما را پديد آورده وصل شويد و از عمق وجود با آن صميمي شويد. در اين كتاب مي‌خوانيم: بررسي اراده از نمايي تازه. چگونگي وصل شدن به اراده. موانع اتصال به اراده. تأثير شما بر ديگران. اراده‌ي خود را به واقعيت بدل كنيد. حقيقت وجود خود را گسترش دهيد.

59,000 تومان
48,970 تومان
خرید