روش تحقیق در علوم اجتماعی اصول مبانی جلد1

روش تحقیق در علوم اجتماعی اصول مبانی جلد1

نویسنده:

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 93
  • چاپ: 18
  • شابک: 9789644263101
  • تعداد صفحه: 542
  • وزن: 800 گرم
  • وضعیت: ناموجود

برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هرحال می‌توان به‌خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست‌آوردهای هر تحقیق علمی به‌همان نسبت حایز ارزش‌اند که با روش‌هایی درست اخذ شده باشند. از جانب دیگر، می‌توان پذیرفت که هدف غایی مدرسه در تمامی سطوح آن تنها انتقال دانسته‌ها نیست، بلکه آموزش شیوه‌های کار در آموزش است. از این رو، کسی که بعد از سالیانی چند فارغ‌التحصیل می شود، درواقع شیوه‌ها و روش‌ها و راه‌های آموختن را آموخته است و باید از این‌پس، خود راه بی‌پایان دانش را بپیماید و بر دانسته‌های بشر بیفزاید.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده