شهرها و فرهنگ ها

شهرها و فرهنگ ها

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: علوم شهری
  • تاریخ نشر: زمستان 96
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007683729
  • تعداد صفحه: 330
  • وزن: 300گرم
  • وضعیت: موجود

اصطلاحات شهر و فرهنگ حوزه‌های مفهومی پیچیده‌ای را نمایان می‌سازند که هریک به‌طور مجزا در رشته‌های دانشگاهی متفاوت و به شیوه‌های گوناگون و گاهی متناقض به‌کارگرفته می‌شود. هدف از نگارش این کتاب بررسی چگونگی کاربردهای متفاوت چنین اصطلاحاتی می‌باشد و با افزودن مجلدی انتقادی و مقدماتی، منابع موجود را تکمیل می‌کند. این کتاب در چهار بخش تنظیم‌شده است. بخش اول با مفاهیم شهر و فرهنگ سروکار دارد و به دوگانگی معنایی آن‌ها می‌پردازد. در بخش دوم نقش شهرها به‌عنوان مراکز نوآوری فرهنگی بررسی می‌شود. بخش سوم به صنایع فرهنگی خلاق پرداخته و مواضع نویسندگانی را که در دو دهه‌ی گذشته، اروپا و آمریکای شمالی را بررسی کرده‌اند با سایر نویسندگان و همچنین با استدلال‌های نظریه‌ی انتقادی در دهه‌های 1930 تا 1960 مقایسه می‌کند. در بخش چهارم خلاقیت روزانه و شکل‌گیری هویت در بافت‌های محلی و جهانی و تأثیر برخورد بین نظام‌های فرهنگی را بررسی کرده و درنهایت به پرسش‌هایی درباره‌ی تحول در شهرهای بلوک شرق سابق پس از فروپاشی اتحادیه‌ی جماهیر شوروی، هویت‌های فرهنگ شهری، نفوذپذیری محیط‌های ساخته‌شده‌ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌پردازد.

32,900 تومان
25,662 تومان
خرید