اوهام

اوهام

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: دوستان
دسته‌بندی: رمان خارجی
  • تاریخ نشر: 1400
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030090325
  • تعداد صفحه: 152
  • وزن: 180 گرم
  • وضعیت: ناموجود

من از نوشتن به هیچ رو لذت نمی‌برم. اگر می‌توانستم به اندیشه‌ای پشت کنم و آن را در خامُشایی رها کنم، اگر می‌توانستم در به رویش ببندم، هرگز دست به قلم نمی‌بردم. اما هر از گاه، دیوار روبه‌رویم در انفجاری عظیم از هم می‌پاشد و فورانی از شیشه و خرده‌آجر و تراشه‌های معلق در فضا پدید می‌آید و آنگاه کسی از روی سنگریزه‌ها خرامان‌خرامان سرمی‌رسد، گلویم را می‌فشارد و به‌نرمی می‌گوید: «رهایت نخواهم کرد مگر مرا در قالب کلمات بر کاغذ روان کنی.» و نیز چنین بود رویاروییم با اوهام.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده