اخلاق خدایان

اخلاق خدایان

نویسنده:

ناشر: طرح نو
دسته بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر:
  • چاپ: 8
  • شابک: 9789647134231
  • تعداد صفحه: 208
  • وزن: 300گرم
  • وضعیت: ناموجود

برای ما دینداران،تبیین نسبت آزادی(مثبت و منفی)با دین،وباز نمودن امکان(بل فضیلت)ایمان آزادانه،سوالی است هم دینی هم سیاسی. لیبرالیسم که در فضای مه آلود سیاسیجامعه ی ما این همه مطعون و مذموم افتاده است،حامی پیامی معرفت شناسانه است که یقین را امری دیریاب بل نایاب می داند و لذا همه ی آدمیان جایزالخطا را صلا می زند تا با فرو نهادن باد نخوت از سر،فروتنانه بر سر سفره ی معرفت بنشیند و همه باهم،هم غذا شوند. واین یعنی وانهادن امور به عقل جمعی وپشت کردن با استبداد معرفتی و سیاسی و دینی، باری اگر در یک جامعه ی فقهی وولایی ،نقد دینی و شک ایمانی ناروا ناممکن باشد درایمان فردی هیچ یک از این احکام جاری نیست حتی ایمان را هم نباید از جنس جزم دانست.آنکه ضد ایمان است یاس است نه شک.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده