خرد شکست(چه کنیم وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست)

خرد شکست(چه کنیم وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 1400
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030083587
  • تعداد صفحه: 101
  • وزن: 105 گرم
  • وضعیت: موجود

خرد شکست، کاربردی و الهام بخش است، راهنمای ضروری برای تبدیل کردن شکست هایمان به مووفقیت، گفتگویی با دوستی خوب که می داند چطور حالمان را بهتر کند. سلسله مراتبی برای رنج وجود ندارد. هرکسی ممکن است در شکاف عظیمی که بین آرمان ها و دستاورد هایش وجود دارد سقوط کند، هرکسی می تواند برای زندگی ناکامش سوگواری کند، بدتر از ناامیدی صرف شکست است که رویاهایمان را بی ثمر نشان می دهد. شکسن رویارویی هولناک منا با خواسته ها و تخیلات خودخواهانه ای است که برای خود ساخته‌ایم.

32,000 تومان
26,560 تومان
خرید