101 راه برای غلبه بر استرس

101 راه برای غلبه بر استرس

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: بهارسبز
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 1400
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786226829915
  • تعداد صفحه: 120
  • وزن: 122 گرم
  • وضعیت: موجود

هرگاه روزگار با شما نمی‌سازد و خلق شما را تنگ می‌کند، روی هر قدمی که به جلو برمی‌دارید، تمرکز کنید و پیش بروید. گامی که به جلو بر می‌دارید کوچک هم که باشد، مسیر درستی است. در هر موفقیت و دستاوردی به خود تبریک بگویید. زندگی کنید و بر ترس‌هایتان چیره شوید. با نگرانی‌ها و دل‌شوره‌هایتان رو در رو شوید و اطمینان داشته باشید از بین خواهند رفت. فشار روحی و عصبی را از پای در آورید و پوزه‌اش را بر خاک بمالید.

35,000 تومان
29,050 تومان
خرید