پرسش های زندگی

پرسش های زندگی

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: علم
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 97
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030077937
  • تعداد صفحه: 340
  • وزن: 383 گرم
  • وضعیت: موجود

هدف این کتاب هم بسیار فروتنانه و هم به شدت بلند پروازانه است. فروتنانه به این دلیل که هدف اصلی آن ارائه مضمونهای عمده فلسفه غرب است اما نه به شیوه ای تاریخی بلکه در قالب یک سلسله پرسش و مسائل مربوط به زندگی روزمره به طور کلی، از این کتاب انتظار می رود مقاصد یک کتاب مقدماتی فلسفه را برآورده کند گرچه نوعی نگرش شخصی و غیر متعارف نیز برآن می افزاید. اما این اثر همچنین به شدت بلندپروازانه است، چون به همان اندازه می خواهد دعوت یا مقدمه ای باشد بر فلسفه هر شخص عادی.بخصوص جوانانی که مشتاقند در این باره چیزی بدانند. مخاطبان من در وهله اول کسانی هستند که فلسفه را صرفا سنتی قابل احترام به شمار نمی آورند بلکه آن را شیوه ای از تفکر می دانند که هنوز معتبر است و در مواجهه با مسائل روزمره می توانند از آن بهره بگیرند

85,000 تومان
75,650 تومان
خرید