درآمدی بر تفکر انتقادی

درآمدی بر تفکر انتقادی

نویسنده:

ناشر: اختران
دسته‌بندی: فلسفی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 3
  • شابک: 9780030076046
  • تعداد صفحه: 435
  • وزن: 493 گرم
  • وضعیت: موجود

در کتاب "درآمدی بر تفکر انتقادی"، "حسن قاضی مرادی" به "سنجش تفکر انتقادی و تفکر غیرانتقادی" پرداخته و علاوه بر تعریف و بیان اهمیت تفکر انتقادی، اصول، مهارت ها و ویژگی های یک اندیشمند انتقادی را معرفی کرده و آن را با اصول تفکرغیرانتقادی و ویژگی هایی اندیشمند غیرانتقادی مقایسه می نماید. او بیان داشته که یک اندیشمند انتقادی از ذهنی باز، کنجکاو، حقیقت جو، منصف، خردمند و تحلیل گر برخوردار است که به نظام فکری خود اعتماد دارد. در برابر، اندیشمند غیرانتقادی بی تفاوت و بی انصاف است و ذهنی بسته، حقیقت گریز و پریشان اندیش داشته و فاقد بلوغ در اندیشه و اعتماد به آرای خویشتن است. نویسنده در کتاب "درآمدی بر تفکر انتقادی"، تعبیر و تفسیر و تحلیل و ارزشیابی را علاوه بر استنتاج و توضیح و خود تنظیم گری از ابزار و مهارت های تفکر انتقادی دانسته و مغالطه هایی را مطرح می کند که با اصول تفکر و ویژگی های یک اندیشمند غیرانتقادی مرتبط هستند یا در اثر استفاده ی اشتباه از مهارت های انتقادی ایجاد می شوند. "حسن قاضی مرادی" در این اثر، نظریات مربوط به تفکر انتقادی را به دو دسته ی عمده تقسیم بندی نموده که نظریات توصیفی و هنجاری را شامل می شوند و بر خلاف بیشتر کتاب منتشر شده در این زمینه که از دیدگاه نظریات توصیفی به تجزیه و تحلیل پرداخته اند، "درآمدی بر تفکر انتقادی" عمدتا دیدگاه هنجاری و علی الخصوص آرای "پیتر فسیونه" را مورد بحث قرار می دهد. آنچه این اثر را از دیگر آثار مشابه خود متمایز نموده، شرح و بسطی است که "حسن قاضی مرادی" به همراه نمونه ها و مثال های گوناگون و حقیقی از زندگی معمول مردم ایران به خوانندگان ارائه می کند و "درآمدی بر تفکر انتقادی" را با مرتبطترین مباحث و به شیوه ای عملی، در اختیار مخاطبین قرار می دهد.

55,000 تومان
45,650 تومان
خرید