جامعه انتزاعی

جامعه انتزاعی

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030073922
  • تعداد صفحه: 234
  • وزن: 240 گرم
  • وضعیت: موجود

به عقیدۀ زایدرفلت جامعه مفهومی انتزاعی است. جامعه با تقطیع و بخش بندی متعدد و متکثر ساختارهای نهادی اش و تقسیم بندی علوم بیش از پیش انتزاعی شده است. او معتقد است در همۀ کشورهای صنعتی هر روز افراد بیش تری خود را در مقابل «سیستم» یا «دستگاه حاکم» که مسلط بر زندگی آن هاست، می یابند و علیه آن طغیان می کنند. مولف طغیان ها و اعتراض ها علیه جامعۀ انتزاعی را شرح می دهد، از جمله پناه بردن به واقعیت درونی از طریق مواد مخدر و تصوف و طغیان فرهنگی به شکل هیپی ها و رادیکالیسم سیاسی.

48,000 تومان
39,840 تومان
خرید