خنده غمگین ترت می کند

خنده غمگین ترت می کند

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: شعر
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030072994
  • تعداد صفحه: 94
  • وزن: 114 گرم
  • وضعیت: موجود

که تو از ازل غمگین بودی، خنده غمگین‌ترت می‌کند. که تو از ازل تنها بودی، خنده تنهاترت می‌کند‌. آن‌که چون من با دردی ژرف به زمین آمده باشد، با خنده خوشبخت نمی‌شود

25,000 تومان
20,750 تومان
خرید