هشت کتاب(رقعی-شمیز)

هشت کتاب(رقعی-شمیز)

نویسنده:

ناشر: ذهن آویز
دسته‌بندی: شعر
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 3
  • شابک: 9780030071706
  • تعداد صفحه: 448
  • وزن: 405 گرم
  • وضعیت: موجود

"هشت کتاب سهراب سپهری" نموداری تمام از سیر معنوی شاعر جویای حقیقت است، از اعتراضات سیاسی تا شور جست و جو و ره سپردن در عرفانی زمینی. سهراب سپهری از شاعرانی است که ورود به دنیای شعر او برای همگان به سادگی امکان پذیر است، بر خلاف برخی از شاعرانی که دست یابی و درک و لذت بردن از شعر آنان ،کار آسانی نیست و نیاز به تمرین و تکرار و دانسته های بسیار و مطالعه فراوان دارد. زبان ساده ، منسجم و صمیمی وهمچنین اندیشه انسانی، شاید چیزی باشد که در وهلۀ اول، خواننده را به سمت شعر او می کشد . از این رو می توان سهراب سپهری را آسان یاب ترین سرایندۀ شعر نو نامید، اگر چه این آسان یابی، در ظاهر امر است و درک حقیقت شعر سهراب و لذت بردن از آن، نیاز به مقدماتی دارد چون:آشنایی با سنن و قواعد شعر فارسی، تحولات و دگرگونی های جامعۀ زمان شاعرو قدری از مبانی فلسفه و عرفان.

65,000 تومان
53,950 تومان
خرید