نیمه ی پنهان مادری

نیمه ی پنهان مادری

نویسنده:

ناشر: آگاه
دسته‌بندی: جامعه شناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030070815
  • تعداد صفحه: 244
  • وزن: 243 گرم
  • وضعیت: موجود

امروزه تغییرات بسیاری در ایران صورت گرفته است. یکی از مهم ترین مباحث تغییرات در چگونگی و شکل خانواده و ازدواج است. یا وجود تاکید دولت بر تشکیل خانواده و فرزندآوری، نگاه به خانواده نه در شکل کنونی آن بلکه سنتی خانواده است. خانواده ای که مرد نان آور خانواده است، برای تامین معاش کار می کند و مادر مدیریت خانه ( خانه داری ) را بر عهده دارد، از فرزندان خود مراقبت می کند و هویت او از طریق همسر و فرزندان شکل می گیرد. در یک خانواده سنتی همیشه دیگرانی نیز بوده اند که به زن - مادر در مواقع ضروری کمک می کردند. در صورتی که در شرایط امروزی مادر و فرزند به تنهایی در آپارتمان ها ی کوچک محبوس اند و....

50,000 تومان
44,500 تومان
خرید