پاپ و مرتد (رقعی-شمیز)

پاپ و مرتد (رقعی-شمیز)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: سرگذشت نامه
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 2
  • شابک: 9780030067792
  • تعداد صفحه: 243
  • وزن: 244 گرم
  • وضعیت: موجود

پدیده های ارسطو که به صورت دستنویس بود به همراه کلام حواریون و نویسندگان عهد عتیق نوعی تصویر ذهنی کامل و منسجم از جهان به دست داد. مطابق این الگو، خداوند جهان را درست مطابق با توصیف های کتب مقدس آفریده است و همۀ اعمال را هدایت می کند. تمام اشیاء به دست خداوند و تحت نظارت قدرت الهی به حرکت درمی آیند. بدین سان آموزۀ کلیسا دربارۀ این قدرت مطلق دقیقا با مفاهیم ارسطو از قبیل محرک غیر متحرک یا حرکت دهندۀ ساکن همخوانی داشت.

40,000 تومان
33,200 تومان
خرید