تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان

تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: نگاه
دسته‌بندی: تاریخ جهان
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780030069307
  • تعداد صفحه: 298
  • وزن: 285 گرم
  • وضعیت: موجود

کتاب تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان پیگیری این گفته عمیق است که «کلیۀ اسناد و مدارک تمدن، در عین حال همان اسناد و مدارک توحش اند». تام فیلیپس در کتاب پیش رو، اقدامات فاجعه بار پدیده ای به نام «بشر» را عینا پیش چشم خواننده می گذارد و نشان می دهد بشر همه چیز را برهم زده است. این ویرانی و به گند کشیدن صرفا محدود به دوران مدرن نشده، بلکه در طول تاریخ بررسی شده است. در این ویرانی هیچ چیز در امان نمی ماند، زیرا انسان پایان انسان و پایان جهان است. بیان طنز پردازانه و شوخ طبع فیلیپس خواننده را در فضایی میان خنده و جدیت، امید و ناامیدی گیر می اندازد. این کتاب گزارشی است درباره بشر و حماقت.

55,000 تومان
45,650 تومان
خرید