فرانکلین دوستش را دعوت می کند(خشتی-شمیز)3تا11سال

فرانکلین دوستش را دعوت می کند(خشتی-شمیز)3تا11سال

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: آبادیران
دسته‌بندی: کودکان
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 2
  • شابک: 9780030047909
  • تعداد صفحه: 28
  • وزن: 15 گرم
  • وضعیت: موجود

فرانکلین خرس را به پیک نیک دعوت کرد خرس از خوشحالی روی پایش بند نبود.بالا و پایین می پرید و از پدر و مادرش می پرسید:می توانم بروم؟ ولی پدر و مادر خرس نگران بودند که آن ها تا صبح بازی کنند و نخوابند. خرس قول داد که به موقع بخوابند. پدر و مادر خرس بعد از آن گفتند:ممکن است دلت برای خانه تنگ شود. خرس با غرورگفت: من دلم تنگ شود؟ هرگز بنابراین آن ها اجازه دادند که خرس با فرانکلین به پیک نیک برود.

25,000 تومان
20,250 تومان
خرید