اسلام گرایی

اسلام گرایی

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته‌بندی: مذهبی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 2
  • شابک: 9780030048128
  • تعداد صفحه: 476
  • وزن: 473 گرم
  • وضعیت: موجود

ارنست نولته، اندیشمند و تاریخ نگار جنجالی آلمانی، پس از نیم قرن کار نظری و انتشـار کتـاب هـایی ستـرگ در بـارۀ فاشیسم، مارکسیسم، فلسفۀ تـاریخ و تاریخ اندیشی، در دهۀ هشتاد عمر خود به «اسلام گرایی» روی آورد و نتیجۀ پژوهش هایش را در کتاب اسلام گرایی: سومین جنبش مقاومت رادیکال گرد آورد. بهترین توصیف در بارۀ این کتاب همین است که بگوییم این اثر بیش از آن که برای آلمانی ها، اروپاییان و غیرمسلمانان نوشته شده باشد، برای مردم خاورمیانه نوشته شده است و بیراه نیست اگر بگوییم ما ایرانی ها مخاطب اصلی آنیم؛ مایی که کشورمان پرچمدار اسلام گرایی سیاسی در خاورمیانه شد و در پی انقلاب 57 نخستین حکومت اسلامی تمام عیار را برپا کردیم. به همین دلیل تمام مباحث کتاب برای خوانندۀ ایرانی جذاب است؛ به ویژه آن جا که در بارۀ خود ایران سخن به میان می آید...

87,000 تومان
72,210 تومان
خرید