معجزه ی شهود(جیبی-شمیز)

معجزه ی شهود(جیبی-شمیز)

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: درسا
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 98
  • چاپ: 6
  • شابک: 9786003360143
  • تعداد صفحه: 111
  • وزن: 57 گرم
  • وضعیت: موجود

از افکاری می‌گوید که به جای خواسته‎هایمان، مجموعه‌ای از ناخواسته‌هایمان است؛ از قدرت کلام می‌گوید که ندانسته و بی محابا بر زبان جاری می‌کنیم و بدین ترتیب رویدادهایی را برای خود رقم می‌زنیم که به تصورمان نتیجه‌ی دخالت عوامل دیگری است جزخودمان، شری است که از بیرون بر ما نازل شده است. از رهنمودهای شهودی سخن می‌راند که چه بسیار مواقع با ناآگاهی و ناآشنایی و گاه از سر تردید و دودلی و بیشتر مواقع به دلیل ترس‌های آشکار و نهان وجودمان، آنها را سراسر نادیده می‌گیریم و به راهی که نباید درمی‌افتیم. از ایمانی راسخ می‌گوید که به راستی قفل‌های بسته را می‌گشاید، ایمان به اینکه خدای متعال، تنها یاری‌رسان و حمایتگر بی‌مثال است که باید آسوده و مطمئن چشم به سویش گشاییم و دل به او بسپاریم. از دشمنان خانگی می‌گوید که همان افکار و تجسماتی هستند که از ناخواسته‌هایمان، در ذهن می‌پرورانیم. از خیرطلبیدن و برکت خواستن برای فرد یا شرایطی حرف می زند که خواهانش نیستیم و می‌خواهین از صحنه‌ی زندگی‌مان محو شود.» میل و خواسته، قدرتی عظیم است و باید به درستی هدایت شود. بخواهید، تا به شما داده شود؛ بجویید، آن را خواهید یافت؛ بر در کوبید؛ در به رویتان گشوده خواهد شد.

16,000 تومان
13,280 تومان
خرید