کیمیای سعادت10(اسماعیل و غم هایش)7تا11سال

کیمیای سعادت10(اسماعیل و غم هایش)7تا11سال

نویسنده:

ناشر: قدیانی
دسته‌بندی: نوجوانان
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786000807702
  • تعداد صفحه: 16
  • وزن: 57 گرم
  • وضعیت: موجود

روزی بود و روزگاری. در دهکده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کوچکی اسماعیل و زن و بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با خوبی و خوشی زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. از زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان راضی بودند و روز و روزگار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذراندند. ده وسط بیابانی نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خشک بود. چند چاه آب داشت و درخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و بزرگ، خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گِلی و کوچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تنگ و باریک. اسماعیل هم خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کوچکی داشت. سگ سفیدشان نگهبان خانه بود. الاغی هم داشت که با آن بارها را این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف و آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. خروسی در خانه بود که همه دوستش داشتند. صبح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با قوقولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قوقویش همه را بیدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. روزها یا روی چوبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشست، یا در حیاط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشت و دانه جمع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد.

7,500 تومان
6,000 تومان
خرید