جوان شهر و زندگی روزمره

جوان شهر و زندگی روزمره

نویسنده:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: علوم شهری
  • تاریخ نشر: بهار 93
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786007212615
  • تعداد صفحه: 313
  • وزن: 400گرم
  • وضعیت: موجود

تأکید مطالعات فرهنگی بر ناپایداری‌های مقولات اجتماعی و نیز توجه آن به خرده‌فرهنگ‌ها و کیفیت بازنمایانه حیات اجتماعی، پیوند مستقیمی با مطالعه جوانان به ‌‌عنوان مقوله و سازه‌ای اجتماعی و فرهنگی می‌یابد. مطالعه ماهیت تغییریافته جوانی و نهادها و فضاهای متنوعی که جوانی از طریق آنها به بحث گذاشته می‌شود، چهارچوب‌ محوری مطالعات فرهنگی جوانان را تشکیل می‌دهند. این سنت گفتمان‌های جوانی را کمابیش متأثر از فضاهای زیست‌شده آنها در زندگی روزمره (مدرسه، خانواده، خیابان و فضاهای تفریحی) می‌داند که به قول دوسرتو با استفاده از تاکتیک‌های خاص خود سعی در تأمین نیازهای وجودی و هویتی و گاه ایستادگی در برابر استراتژی‌های اعمال‌شده برای مدیریت رفتارهای آنان در حوزه عمومی می‌کنند؛ البته نوع کاربری و نگرش به این فضاها، صرفاً به دوره زندگی محدود نمانده و هویت‌ها و موقعیت‌های جنسیتی، طبقاتی و دینی دیگر جوانان، صورت‌های متنوعی بدان می‌بخشند.

15,000 تومان
11,250 تومان
خرید