ندای کوهستان

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ثالث
دسته بندی: رمان
  • تاریخ نشر: بهار 95
  • چاپ: 8
  • شابک: 9789643809119
  • تعداد صفحه: 447
  • وزن: 500گرم

خب، پس قصه می‌خواهید و من برایتان می‌گویم. اما فقط یکی. هیچ کدامتان از من بیشتر نخواهید. دیروقت است و فردا من و تو، پری، یک روز سفر دراز در پیش داریم. امشب باید خوب بخوابید. تو هم همین طورعبدالله. من و خواهرت که رفتیم، چشم امیدم به توست. مادرت هم همین‌طور. خب. پس شد یک قصه. گوش کنید، هر دو خوب گوش کنید و حرفم را هم قطع نکنید.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده