صد حقیقت شگفت انگیز درباره ی علم

صد حقیقت شگفت انگیز درباره ی علم

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ذکر
دسته‌بندی: کودکان
  • تاریخ نشر: 89
  • چاپ: 1
  • شابک: 9780003012507
  • تعداد صفحه: 57
  • وزن: 130 گرم
  • وضعیت: ناموجود

(pdf)حتی با نوشتن صدها کتاب مثل این کتاب نیز نمیتوانیم تمام دلایل نیازمان را به علم بیان کنیم. اجاق گاز، دوچرخه، تلفن همراه، رایانه، اتومبیل، لامپها و تمام ماشینها و ابزارهایی که هر روز از آنها استفاده میکنیم، به کمک اکتشافات علمی ساخته شدهاند. خانهها، برجها، پلها و موشکها نیز با بهرهگیری از علم ساخته میشوند. دانش ما دربارهی پزشکی، طبیعت، نور و صدا با علم به دست میآید. ما با استفاده از علوم متفاوت به پیشبینی وضع آب و هوا، تحقیق در مورد درخشش ستارهها و دلیل نارنجی بودن هویج میپردازیم.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده