سر مگس10 سرمگس می رود به جنگ مگس کش

سر مگس10 سرمگس می رود به جنگ مگس کش

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: هوپا
دسته‌بندی: کودکان
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 3
  • شابک: 9786008655480
  • تعداد صفحه: 36
  • وزن: 98 گرم
  • وضعیت: موجود

روزی ‌از ‌روزها ‌سَرمگس ‌داشت‌ توی کوله‌‌پشتیِ ‌ویز ‌صبحانه ‌می‌‌خورد. ویز ‌کوله‌‌اش ‌را ‌برداشت‌ و‌ رفتش‌ مدرسه. توی‌ مدرسه، ‌سَرمگس ‌پرید ‌بیرون.

7,000 تومان
5,600 تومان
خرید