آیین جان

آیین جان

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: مکتوب
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 95
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786009426775
  • تعداد صفحه: 124
  • وزن: 150گرم
  • وضعیت: ناموجود

داستان تمثیلی آیین جان به اکتشاف راز هستی و قوانین روحانی شکل دهنده و حاکم بر آن میپردازد وروش هایی کاربردی برای ایجاد معنا و تعیین راه در زندگی ارائه میدهد.راوی در کوه با پیرزن خردمندی ملاقات میکند که او را با سفری ادیسه وار در جهان روح میبرد.این زن با داستان ها،آزمون ها و تجربه های این سفر وحشی،قوانین بنیادین تعادل،تعادل،انتخاب،پیشرفت،حضور،شفقت،ایمان،توقع،شرافت،عمل،چرخه ها،تسلیم و وحدت را بیان میکند.آیین جان روشن گر راهی است به سوی آرامش درونی و توانایی نهان انسان برای رسیدن به معنایی ژرف تر از معنا،ارتباط و هماهنگی با سراسر جهان خلقت این کتاب میتواند در سفر زندگی از بهترین همسفران هر خواننده ای باشد.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده