کسی می آید

کسی می آید

نویسنده:

ناشر: پرسمان
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 96
  • چاپ: 16
  • شابک: 9789642835478
  • تعداد صفحه: 465
  • وزن: 520 گرم
  • وضعیت: موجود

مهرداد دانه‌های تسبیح را یکی یکی از روی زمین جمع کرد. مانتوی خورشید را برداشت و کمکش کرد تا آن را بپوشد. مانتوی پاره جگرش را سوزاند و دلش را به درد آورد بی‌اختیار از خود، لحظه ای ایستاد و نفس عمیقی کشید و ناگهان سرش را محکم به دیوار کوبید. خون از پیشانی‌اش راه گرفت. هق هق گریه‌های مهرداد با هق هق خورشید در آمیخت.

50,000 تومان
41,500 تومان
خرید