شهامت

شهامت

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: نسل نواندیش
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 99
  • چاپ: 5
  • شابک: 9789642368440
  • تعداد صفحه: 230
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: ناموجود

از اینکه دبی تا آن حد می‌خواهد هر بیم و تردیدی را به‌دست باد بسپارد، مبهوت مانده بودم. او سطحی از شجاعت را برای ما آشکار می‌کند که کمتر نویسنده‌ای، آن هم به شهرت دبی فورد، به آن مبادرت می‌کند. من ده‌ها سال است که به مخاطبانم گفته‌ام اگر می‌خواهند از زندگی معمولی و روزمرگی قدم فراتر بگذارند، باید برداشت خود را از خودشان تغییر دهند و برای این کار باید درک کنند برداشتی که تابه‌حال از خودشان داشته‌اند شامل همه چیزهایی است که در زندگی دیده، شنیده و باور کرده‌اند. بنابراین، اگر آن‌ها یک زندگی عادی دارند که عاری از هر گونه آرمان معنوی است و خود نیز بر این باورند، باورهای شخصی‌شان آن‌ها را به این نقطه که امروز هستند، رسانده است. بنابراین، برای دگرگون کردن زندگی‌تان باید پیش از هر چیز برداشت‌تان را از خود تغییر دهید و این به آن معناست که هرچه را پیش از این درست می‌پنداشته‌اید، تغییر دهید. این کار مستلزم نوعی شهامت است که افرادِ کمی قادر یا حتی حاضر به آزمودن آن هستند. گفتن و پذیرفتن اینکه «هر آنچه زمانی حقیقتی اصیل می‌پنداشتم، اکنون تعبیر نادرستی بیش نمی‌بینم.» نفی و رها کردن بخشی از خود و گذشته‌تان است. تغییر دادن رفتارهایتان و علاوه بر آن برگزیدن مجموعه‌ای باورها و حقایق جدید، مستلزم آن است که اعتراف کنید حقایقی که آن‌ها را باور داشته‌اید دروغی بیش نبوده ‌است؛ دروغی که کمابیش اغلب شما را به تباهی کشانده. مفهوم شهامت از دیدگاه نویسنده کتابی که در دست دارید رسیدن به این درجه از آگاهی است که مسئولیت باورهای اشتباه گذشته‌تان را بپذیرید و درنهایت، حقایقی جدید را برگزینید.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده