نگاه و صدا

نگاه و صدا

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: ناهید
دسته‌بندی: هنر
  • تاریخ نشر: 93
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786005865264
  • تعداد صفحه: 194
  • وزن: 210 گرم
  • وضعیت: موجود

سینما چیست؟پاسخ در حال حاضر این است:مجموعه ای از تصاویر ها و صداها،تصویر و صدا روی دو نوار ناهمگن.البته این ناهمگنی را کخاطبان عام به محض ورود به سالن تاریک اغلب از یاد می برند،تلقی شان هم این است که آنچه می بینند و حدت طبیعی تصویر و صداست.تفکیک این دو عامل اما کاری است خرق عادت .دیگرانی هم،انگشت شمار البته،به صورت مختلف این را آزموده اند:آیزنشتان،اشتروب،دوراس،آنتونیونی و تنی چند از پیروان مکتب موسوم به بازگشت. مطالب این کتاب که ادامه شماری از نقدهایی است که در نشریه کایه دو سینما چاپ شده،کوششی است جهت تحلیل و نیز رهایی تصویر و صدا و همچنین پی بردن به مرتبه و اقتدار این دو عامل در عرصه سینما.هدف،ضمن پرداختن به نمودهایی از مقوله اغوا و لذت،آشنا شدن با فضا و عرصه ای دیگر در سینماست،یا همان فضای خارج از کارد:مکان نگاه و صدا.بررسی مرتبه و اقتدار نگاه و صدا البته منوط به آثاری است که درخور اعتنا باشند.نقد و تحلیل هم عینا از ورای همین مرتبه و اقتدار فیلم های درخور،صورت پذیر می شود.

12,000 تومان
10,080 تومان
خرید